اخبار فارس من فارس TV فارس پلاس افکار سنجی زندگی

کاهش 3037 واحدی شاخص بورس تهران

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات آخرین روزکاری هفته با کاهش 3037 واحدی همراه شد.

چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۳:۰۸

رشد 1206 واحدی شاخص بورس تهران

شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز با افزایش هزار و 206 واحدی همراه شد.

يکشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۴:۵۰

افزایش 3415 واحد شاخص بورس تهران

شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز با افزایش 3 هزار و 415 واحدی همراه شد.

چهارشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۴:۳۷

ریزش 26527 واحد شاخص بورس تهران به خاطر پالایشی‌ها

شاخص کل بورس تهران امروز تحت تاثیر تصمیم وزارت نفت در مورد نرخ خوراک و سود پالایشی‌ها با کاهش 26 هزار و 527 واحدی همراه شد.

سه‌شنبه ۳ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۳:۱۸

کاهش 6664 واحدی شاخص بورس تهران

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران امروز گرچه ابتدا روند رو به رشد به خود گرفت،‌ اما در پایان معاملات امروز با کاهش 6664 واحد همراه شد.

دوشنبه ۲ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۳:۱۵

کاهش 19 هزار و 33 واحدی شاخص بورس تهران

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز با کاهش 19 هزار و 33 واحد همراه شد.

شنبه ۳۰ دی ۱۴۰۲ - ۱۳:۰۹

افزایش 16 هزار و 761 واحدی شاخص بورس تهران

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز یکشنبه با افزایش 16 هزار و 761 واحد همراه شد.

يکشنبه ۲۴ دی ۱۴۰۲ - ۱۳:۲۶

افزایش 9552 واحدی شاخص بورس تهران

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امرو زبا افزایش 9552 واحد همراه شد.

شنبه ۲۳ دی ۱۴۰۲ - ۱۳:۱۰

افزایش 1487 واحدی شاخص بورس تهران

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز دوشنبه با افزایش 1487 واحد همراه شد.

دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲ - ۱۳:۰۸

رشد44 هزار واحدی شاخص بورس تهران

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز با افزایش 44 هزار و 29 واحد همراه شد.

دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲ - ۱۵:۲۰

افزایش 33 هزار و 489 واحدی شاخص بورس تهران

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز با افزایش 33 هزار و 489 واحد همراه شد.

يکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲ - ۱۳:۵۷

افزایش 27 هزار واحدی شاخص بورس تهران

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز با افزایش 27 هزار و 432 واحد همراه شد.

شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲ - ۱۲:۵۷