اخبار فارس من فارس TV فارس پلاس افکار سنجی زندگی

وضعیت قرمز آلودگی هوا در 3 شهر خوزستان

آلودگی هوا در استان خوزستان سبب شد که هوای 3 شهر در این استان در وضعیت قرمز قرار بگیرد.

سه‌شنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ - ۰۹:۳۹

آلودگی هوا در 3 شهر خوزستان

به علت آلودگی هوا در استان خوزستان، وضعیت هوای 3 شهر به نارنجی و ناسالم برای گروه‌های سنی حساس رسید.<br/>

يکشنبه ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۸:۵۵

وضعیت قرمر آلودگی هوا در 4 شهر خوزستان

آلودگی هوا در خوزستان سبب شد که وضعیت 4 شهر در این استان قرمز و ناسالم شود.<br/><br/>

جمعه ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ - ۲۳:۱۹

آلودگی هوا در 4 شهر خوزستان

آلودگی هوا در خوزستان سبب شد که وضعیت 4 شهر در این استان نارنجی شود.<br/><br/>

جمعه ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۰:۰۱

آلودگی هوا در یک شهر خوزستان

آلودگی هوا در خوزستان سبب شد که وضعیت یک شهر از این استان در وضعیت نارنجی قرار بگیرد.<br/><br/>

جمعه ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ - ۰۰:۳۷

اندیمشک آلوده‌ترین شهر خوزستان

آلودگی هوا در خوزستان ادامه دارد و اندیمشک آلوده‌ترین شهر این استان شناخته شد.<br/><br/>

پنجشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۲ - ۰۰:۰۸

آلودگی هوا در 4 شهر خوزستان

شاخص کیفی هوای 4 شهر در استان خوزستان در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.<br/><br/>

چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ - ۰۹:۴۱

آلودگی هوا در ۷ شهر خوزستان

شاخص کیفی هوای ۷ شهر در استان خوزستان در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۰:۳۶

وضعیت قرمز آلودگی هوا در 3 شهر خوزستان

آلودگی هوا در نقاط مختلف خوزستان سبب شد که وضعیت هوای 3 شهر از این استان در وضعیت قرمز قرار بگیرد.

يکشنبه ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۳:۳۹

آلودگی هوا در 7 شهر خوزستان؛ وضعیت شوش قرمز شد

آلودگی هوا در خوزستان سبب شد که هوای 6 شهر در این استان در وضعیت نارنجی قرار بگیرند و یک شهر قرمز شود.

شنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ - ۲۳:۲۴

آلودگی هوا نفس 4 شهر خوزستان را گرفت

آلودگی هوا در خوزستان سبب شد که هوای 4 شهر در این استان در وضعیت نارنجی قرار بگیرند.

شنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۰:۱۰

آلودگی هوا در 3 شهر خوزستان

آلودگی هوا در خوزستان سبب شد که هوای 3 شهر در این استان در وضعیت نارنجی قرار بگیرند.

جمعه ۱۳ بهمن ۱۴۰۲ - ۲۳:۳۷